Tjenester

Vi har spesialisert oss på transport og lagertjeneste, hovedsakelig til maritim og mekanisk industri. Firmaet kjører stykkgods i Norge, men har også kompetanse til å håndtere store og tunge transporter opptil 115 tonn.

 
  • Transport av ulike typer gods – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Spesialtransport av lang, tung og bred last
  • Ekspresslevering
  • Lager og videredistribusjon (tredjepartslogistikk)
  • Vi har generell tillatelse for transport med store belastninger i Norge, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Spania.
  • Har kreditt- og rabattavtaler med de fleste fergeselskaper i Europa.
 

Logistikk

Alle henvendelser besvares innen kort tid. I Einar Valde AS har vi smidige og effektive logistikkløsninger, fra forespørsel til utkjøring.

 

Vi legger vekt på direkte og effektiv kommunikasjon, uten byråkratiske linjer. Enkle oppdrag lokalt gjøres ofte direkte med våre sjåfører, mens mer omstendelige oppdrag gjøres via administrasjonen.

Gjennom det modulbaserte logistikksystemet (UniTrans) har vi til en hver tid full oversikt over status på ordrer og tilgjengelige biler.

 

Lager

På vår eiendom på Håhjem disponerer vi et opparbeidet område på hele 17 mål. Der har vi per i dag 8 lagerhaller på tilsammen 8 000 kvm. Dette gjør at vi har god kapasitet til å lagre godset i påvente av videre distribusjon.

 

Her tilbyr vi både kort- og langtidsleie. Den nyeste hallen, på vel 3 000 kvadratmeter og 9 meter takhøyde, har store porter og er fullisolert, slik at også gods med krav til temperaturregulering kan oppbevares. I denne hallen har vi installert traverskran med løftekapasitet på 40 tonn, og lagerreoler for stabling i høyden. En ny hall av samme type er under oppføring, og vil stå klar innen kort tid. I tilknytning til denne vil det også bli oppført et 3 etasjers kontorbygg med en samlet flate på 1200 kvadratmeter. 

Vi kan også tilby 20 og 40 fots containere for utleie og lagring.

3–400 meter fra eiendommen ligger en dypvannskai, som kan benyttes ved behov.